Web

Analytics

Norendaal

Identiteit, Logo & Huisstijl

Drs. Joke Norendaal coacht ondernemers die hun talenten optimaal willen ontwikkelen. Dit kan 1 op 1, in een groep, of online via haar PauwerAcademie.

Wij mochten het stralende talent van Norendaal visueel tot uitdrukking brengen. Doen ontwikkelde het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl.