Web

Analytics

Vivera Zwijndrecht

05 Campagne "Mantelzorger laat je (pas) zien"

Deze vervolg-campagne ontwikkelden wij voor Vivera, Gemeente Zwijndrecht. Hij sluit aan bij de campagne "Mantelzorger laat je zien". Deze keer laat de campagne zien dat mantelzorgers hun pas kunnen besteden op verschillende locaties in Zwijndrecht. Des te meer een reden om je te laten zien en je in te schrijven als mantelzorger. De boodschap: "Mantelzorger laat je (pas) zien".

Communicatie Middelen

De campagne is opgebouwd uit verschillende communicatiemiddelen:

Raamstickers voor de locaties waar de pas te besteden is, displays, Abri-posters, kleine posters, informatiefolders en -flyers, Facebook-visuals en twee aangepaste websites.

04 Campagne "Mantelzorger laat je zien"

Vivera Zwijndrecht vroeg ons om een multimediale campagne te ontwikkelen die bewustwording en aandacht creëert voor mantelzorgers in de gemeente Zwijndrecht, zodat nieuwe mantelzorgers zich melden bij Vivera. Vivera Zwijndrecht heeft mantelzorgers namelijk graag in beeld om te kunnen helpen. Wij ontwikkelden de regel: "Mantelzorger laat je zien". De visuals zijn luchtig en positief, met een uitnodigende knipoog. Geen leed, maar hulp.

Creativiteit met een maatschappelijk doel

Het doel van de campagne is om de mantelzorgers in beeld te krijgen binnen de gemeente Zwijndrecht. Door inschrijving weet Vivera dat ze er zijn en kan er hulp geboden worden om problemen op te lossen en te voorkomen, maar ook om de zorglast te verlichten.

Middelen: Posters, flyers, folders, banners, nieuwsbladen, Facebook campagne, website, online video's

03 Online video | Bouke

De campagne "Mantelzorger laat je zien" is bedoeld om mensen erop te wijzen dat Vivera mantelzorgers kan helpen. Dat kan natuurlijk alleen als deze mantelzorgers in beeld komen bij de gemeente. Inschrijven dus. Veel mensen realiseren zich echter nog niet dat ze mantelzorger zijn. Zorgen voor een ander lijkt vaak zo vanzelfsprekend. Wij mochten drie ervaren mantelzorgers interviewen en filmen. Zij vertellen over het eerste besef en de noodzaak om ook jezelf niet uit het oog te verliezen. De eerste mantelzorger is Bouke. Hij zorgt voor zijn vrouw.

03 Online video | Ria

In deze tweede video vertelt Ria over haar leven als mantelzorger. Ze heeft drie kinderen met autisme. 

03 Online video | Johan en Els

Johan en Els vertegenwoordigen de jonge mantelzorgers in onze campagne voor Vivera. Zij zorgen voor hun moeder en zus.

02 Vijfduizend magazines

Bewegen is goed voor je. Of je het nu sport noemt of recreëren, maakt geen verschil. Om 50-plussers in Zwijndrecht nog meer in beweging te krijgen ontwikkelden wij voor Vivera een magazine waarin het beweegaanbod van de gemeente helder op een rijtje staat.

Advertentie tegen eenzaamheid

Eenzaamheid is er in vele vormen. Gemeente Zwijndrecht vroeg ons daarom om na te denken over een pagina-grote advertentie die op een visuele manier een aantal mogelijkheden laat zien om er iets tegen te doen. Wij ontwikkelden een infographic met een positieve uitstraling in een losse, uitnodigende stijl.

01 Unieke huisstijl

Via de WMO heeft iedere gemeente in Nederland drie ondersteunende taken gekregen. In Zwijndrecht zijn deze taken ondergebracht bij Vivera. De taken omvatten zorg, hulp en leven.

Vivera Zwijndrecht vroeg ons haar huisstijl te ontwikkelen. Wij wilden dat de huisstijl inspirerend zou zijn voor de mensen van Vivera, de inwoners van Zwijndrecht en de Nederlandse Rijksoverheid.

Voor mensen van 0 tot 100 jaar

Vivera heeft in principe twee kernboodschappen.
1. Vivera ondersteunt mensen van 0 tot 100 jaar
2. De Rijksoverheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig leven.

Zelfs als je 100 jaar bent moet je dus als het even kan alles zelf regelen. Dit kun je makkelijk cynisch opvatten. Dat deden wij niet. Wij zochten naar inspiratie in dit gegeven en dachten: "Zou het niet geweldig zijn als de huisstijl van Vivera vormgegeven zou worden door iemand van ruim 100 jaar oud? ... helder, gezond en volledig zelfstandig." Wij kregen voor de uitvoering, hulp van een vrouw van meer dan 103 jaar oud...

Video | De oudste ontwerper ter wereld

00 De oudste ontwerper ter wereld? (103 jaar)

Vivera koos voor ons reclamebureau door middel van een bureau-competitie, ookwel een pitch genoemd. Tijdens onze pitch-presentatie vertelden wij dat we de huisstijl wilden ontwerpen met iemand van ruim 100 jaar oud. De reacties waren enthousiast, sceptisch en ongelovig. Daarna toonden we deze eenvoudige video.