Web
Analytics

OBS De Vier Leeuwen

Van op het randje van omvallen, naar een trotse, gezonde en diverse basisschool.

Logo voor een beter imago

Op Openbare Basisschool De Vier Leeuwen wordt lesgegeven aan kinderen afkomstig uit meer dan 25 verschillende landen. Hierdoor had de school een serieus imago-probleem. Doen werd gevraagd om mee te denken over een communicatie-oplossing. Wij ontwikkelden een nieuw logo met een huisstijl, waarbij we de school in het volkse Crooswijk bewust positioneerden als een veilige haven voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst of religie. De missie staat weer centraal: Ieder kind kan zich optimaal ontwikkelen in een veilige en plezierige leeromgeving.

OBS De Vier Leeuwen valt onder BOOR (bestuur openbaar onderwijs Rotterdam).

Trots op multiculturele Huisstijl

Het resultaat is een logo dat staat voor multi-culturaliteit en een welkom gevoel. De huisstijl werd doorgevoerd van de website tot en met de schoolrapporten.

Kinderen, ouders en natuurlijk de leerkrachten zijn enthousiast en trots op hun huisstijl. Lokaal en landelijk weet de school de aandacht te vinden van massa-media.